Jaarthema bekend!

Vincent VerkuilNieuwsberichten

We zijn weer begonnen! Maandag 30 augustus hebben we het jaar geopend met gebed en het nieuwe jaarthema geïntroduceerd: God, de grote kunstenaar!

We hebben samen eerst even nagedacht over wat een kunstenaar is. De kinderen gaven prachtige antwoorden en kwamen met deze omschrijving: Een kunstenaar is iemand die iets kan creëren wat er eerst nog niet was en wat andere mensen mooi vinden, zoals een schilder een schilderij maakt en een architect een gebouw ontwerpt. Als voorbeeld had ik een replica van een schilderij van Vincent van Gogh bij me. Een schilder zet vaak zijn handtekening onder het schilderij om daarmee te zeggen: dit kunstwerk heb ik gemaakt.
We hebben met elkaar psalm 19 gelezen waarin staat dat de schepping een verhaal vertelt zonder woorden. We hebben daarna met bewondering naar de ingestuurde vakantie-natuur-foto’s gekeken en ‘gezien’ dat Gods handtekening op al die foto’s stond, maar dan zonder woorden. De schepping vertelt ons dit verhaal: Kijk eens hoe mooi, hoe gaaf, hoe wonderlijk! En dat heeft onze Vader, onze God vanuit het niets gecreëerd. Wat een grote kunstenaar! Het mooiste kunstwerk dat konden we zelfs real-live aanschouwen, want dat zijn we zelf, de kroon op de schepping. Het was vanaf de voorkant een prachtig gezicht. Al die unieke kindergezichten, omringd door leerkrachten en ouders. God is de grote kunstenaar. We gaan dit jaar bij de maandsluitingen nadenken over verschillende vormen van kunst in de Bijbel. Wat is kunst? Wat heeft het met God te maken?
We hebben daarna gebeden en God gevraagd om een zegen over het komende cursusjaar. We hebben gedankt dat er veel nieuwe kinderen bij ons op school zijn gestart dit seizoen, voor geboortes en gedankt voor alle jarigen in de zomervakantie.