Nieuw plein voor Het Christal

Vincent VerkuilNieuwsberichten

Terwijl de kinderen vorige week lekker hebben genoten van een stralende voorjaarsvakantie is er intussen hard gewerkt aan een opknapbeurt van het plein. Er is een nieuwe klimkubus geplaatst, een nieuw duikelrek, twee doeltjes en vijf springbokpalen. Ook zijn de plantenbakken opgefrist en zijn de platanen flink teruggesnoeid. Dit alles zorgt voor een licht, vrolijk en uitdagend schoolplein voor de kinderen van onze school en de buurt. Vandaag werden de toestellen dan ook echt in gebruik genomen. De school kent nu ook ‘hangjongeren’, maar dan op een positieve manier, want de klimkubus is behalve om op verschillende manieren op te klimmen ook erg uitnodigend om lekker bovenop te chillen. Van de goaltjes werd door de voetballiefhebbers ook dankbaar gebruik gemaakt. We hopen dat nog veel kinderen de komende jaren zullen genieten van de speelmomenten op Het Christal.