Officieel gestart met jaaropening en receptie

Vincent VerkuilNieuwsberichten

Het was mooi om met zoveel ouders en kinderen het jaar officieel te openen dinsdag 22 augustus. Altijd weer mooi om letterlijk te zien dat we als team en ouders gezamenlijk om onze kinderen heen staan. We hebben het nieuwe jaarthema “Gods kind zijn” ingeluid. Als kind kun je opmerken dat je veel op je vader of moeder lijkt of gaat lijken. Zo is het ook met onze Hemelse Vader. Als je beseft dat je Zijn kind mag zijn dan wil je en dan ga je steeds meer op hem lijken.

Efeze 5:1
“Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft en ga de weg van de liefde zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.”

We gaan dit jaar stil staan bij wat het betekent om kind van God te zijn.
Als kind van God ben je:
• Uniek geschapen bent, met eigen talenten en geliefd, dankzij genade!
• Een opdracht hebt om dankbaar te zijn, te zorgen voor Gods gezin, elkaar te vergeven en te zorgen voor de aarde en
• Een bestemming hebt: Gods vaderhuis.

We hebben samen een zegen gevraagd over het jaar wat voor ons ligt en gebeden voor de kinderen die jarig zijn geweest in de vakantie en voor de nieuwe kinderen, want dat zijn er heel wat! We zijn ook dankbaar dat we dit jaar compleet kunnen starten met juf Nelleke Deddens en meester Gerolf Heida als onderdeel van ons team.
Na de jaaropening hebben we elkaar het beste gewenst voor het komende schooljaar. Het was tenslotte ook een nieuwjaarsreceptie! Kinderen hebben hun plekje aan hun ouders laten zien en konden zo ook kennis maken met de (nieuwe) juf of meester. Zo wensen we alle ouders, kinderen en teamleden Gods zegen voor schooljaar 2017-2018 op Het Christal.