Het Christal in 1 minuut

Ieder kind heeft unieke talenten ontvangen van God. Op basisschool Het Christal in Vlaardingen komen deze tot groei en bloei. Hoe? Door persoonlijke aandacht voor iedere leerling; in ons onderwijs staat het kind centraal. Het Christal heeft moderne leermethodes met digitale hulpmiddelen en een warm en kleinschalig schoolklimaat. Waar de Bijbel de basis is, iedere schooldag.

Het Christal – gehuisvest in een karaktervol schoolgebouw – is een basisschool waar ouders die christen zijn hun kinderen graag aan toevertrouwen. We zijn een school met de Bijbel als basis, medewerkers zijn christen en werken vanuit hun geloof. Ouders die voor onze school kiezen vinden het waardevol dat hun kind onderwijs krijgt dat aansluit bij de eigen levensovertuiging. Onze leerkrachten leveren daaraan als identiteitsdrager een belangrijke bijdrage. Kinderen, ouders en het team gaan positief en respectvol met elkaar om.

Wat onze school verder uniek maakt naast de eigen identiteit? Maatwerk onderwijs van hoge kwaliteit, tussenschoolse en buitenschoolse opvang in hetzelfde gebouw, aandacht voor zowel de cognitieve, sociaal-emotionele als motorische ontwikkeling. Maar misschien is deze uitspraak van een moeder wel belangrijker:

“Het Christal is gewoon een superleuke, positief christelijke school. Een school waar de kinderen heerlijk zichzelf kunnen en mogen zijn. Waar aandacht voor elkaar is en waar de oudere kinderen de kleintjes helpen. Onze dochter vraagt iedere zaterdag en zondag waarom ze niet naar school mag…“

Lees alles over onze school in onze schoolgids 2022-2023!