Wie zijn wij?
Het Christal is een christelijke school met een enthousiast team, ongeveer 90 vrolijke kinderen en zeer betrokken ouders vanuit een rijke diversiteit aan kerkelijke achtergronden. Mooi is dat de ouders bij ons op school zich door de verschillen heen sterk met elkaar verbonden voelen door ons gezamenlijk verlangen om onze kinderen op te laten groeien in het licht van Gods liefde. Eenheid in diversiteit. We hebben hart voor alle kinderen en staan als een hecht team met al onze talenten om de kinderen heen.

We zitten in een mooi oud gebouw dat bijna een halve eeuw oud is, maar tegelijkertijd voldoet aan de eisen van deze tijd. Het gebouw staat in de wijk Vlaardinger-Ambacht en daarin de buurt Babberspolder-West.

Wat vinden ouders? 
Met een gerust hart breng ik mijn kinderen al bijna 12 jaar naar deze school. Ze krijgen goed, christelijk onderwijs en leren daarnaast nog heel veel andere waardevolle vaardigheden.” 

Super leuke positief christelijke school. Een school waar de kinderen heerlijk zichzelf kunnen en mogen zijn. Waar aandacht voor elkaar is en waar de oudere kinderen de kleintjes helpen. Onze dochter vraagt iedere zaterdag en zondag waarom ze niet naar school mag.

Op Het Christal is Gods Woord het uitgangspunt waardoor er een stevige basis gelegd wordt. De kinderen mogen van daaruit groeien en ontwikkelen. Dat is kostbaar!” 

Het is geweldig te mogen zien dat de leerkrachten vanuit hun geloof de kinderen willen leren en laten ontdekken welke talenten ze hebben gekregen.”

Mijn kinderen krijgen onderwijs zoals we het graag zien. Naast de inhoudelijke vakken is er volop gelegenheid om het geloofsleven te verdiepen, vanuit bijbelverhalen, liederen en vieringen.

Kristal of Christal? 
Een kristal is een wonderlijk natuurfenomeen dat de Schepper laat groeien. Onze school is eigenlijk ook als een kristal. Even uniek en wonderlijk als de vorm en de schittering van een kristal zijn de kinderen die aan onze school toevertrouwd worden. Onze school is alleen niet zomaar een Kristal, maar eigenlijk een Christal, want als je naar onze meesters, juffen, ouders en kinderen kijkt dan kun je daar doorheen iets van de schittering van Jezus Christus zien.

Wat is onze unieke kracht?
Onze kracht ligt in het verbinden van onze diepste waarden vanuit ons christelijk geloof aan alles wat de kinderen in hun persoonlijke leven en hun maatschappelijke leven tegenkomen en kunnen gaan tegenkomen. Het geloof geeft ons richting. Wij kunnen dit krachtig neerzetten omdat we hierin een sterke eenheid ervaren waarbij tegelijk ruimte is voor verschil vanuit vertrouwen.

Kernwaarden
Onze kernwaarden zijn: Liefde, vertrouwen en plezier. 

Schoolgids
Wilt u nog meer weten en lezen over onze school? Bekijk hier onze Schoolgids 2020-2021