Identiteit op Het Christal
Ons onderwijs stimuleert de ontwikkeling van het kind. Ons hart ligt bij alle kinderen van onze school. De inspiratie daarvoor vinden we in God die wij kennen uit Zijn Woord, De Bijbel. Dat geeft vorm aan het onderwijs.

Kristal of Christal?
Een kristal is een wonderlijk natuurfenomeen dat de Schepper laat groeien. Onze school is eigenlijk ook als een kristal. Even uniek en wonderlijk als de vorm en de schittering van een kristal zijn de kinderen die aan onze school toevertrouwd worden. Onze school is alleen niet zomaar een Kristal, maar eigenlijk een Christal, want als je naar onze meesters, juffen, ouders en kinderen kijkt dan kun je daar doorheen iets van de schittering van Jezus Christus zien.

In geloof en met plezier
Onze school biedt onderwijs van betekenis. Onze inzet is erop gericht om alle leerlingen mede te vormen tot jonge mensen die in geloof en met plezier in het leven staan. Onze kinderen mogen weten wie ze zijn, wat hun unieke plek is en wat ze in de maatschappij kunnen betekenen. De oorsprong van deze visie vinden we in de bevrijdende boodschap van Gods genade. Iedere leerling en iedere medewerker zijn Gods geliefde kinderen. Wij kennen Gods liefde en gaan daardoor met plezier en ontspannen naar school en werk. Dat maakt ons onderwijs, opvallend anders dan anders. Vanuit deze grondhouding werken we samen aan nieuwe manieren om leerlingen toe te rusten voor hun toekomst in een dynamische samenleving.

Eigenwaarde
We vinden het belangrijk dat elke leerling en elke medewerker zijn van God gekregen gaven en talenten ontwikkelt. Bij dit alles geloven we dat onze eigenwaarde ligt in de relatie met onze Schepper. In die verhouding ontvangen wij liefde en genade. Op onze beurt delen wij dit met hoofd, hart en handen uit naar elkaar.

Onze belofte in het kort
Wij beloven onze leerlingen te helpen ontwikkelen tot jonge mensen die met hun passies en talenten willen bijdragen aan een menswaardige samenleving. Zij kunnen dit omdat ze op het Christal geleerd hebben vanuit wisselend perspectief te denken en vanuit verwondering voor Gods schepping. Ze hebben geleerd welke betekenis God in hun leven kan hebben en zijn in staat om vanuit de relatie met God hun leven vorm te geven, zo leren ze hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Om deze belofte waar te maken is een goede samenwerking op onze school met ouders nodig.

Identiteit in de pratktijk

  • Elke schooldag begint en eindigt met gebed.
  • We zingen veel verschillende christelijke liederen.
  • We vertellen verhalen en lezen dagelijks uit de Bijbel, zodat leerlingen de Bijbel leren kennen.
  • In ons onderwijs zijn wij erop uit onze leerlingen christelijk toe te rusten.
  • We beginnen de week met een schoolbrede opening
  • We sluiten de maand af met een viering rondom ons jaarthema én we vieren de Heilsfeiten zoals Kerst, Pasen en Pinksteren. Kijk hier hoe we bijvoorbeeld het Paasfeest met de kinderen vorm hebben gegeven een aantal jaar geleden:

Je zou de identiteit op school kunnen samenvatten met de woorden van een bekend lied: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder….

Zing
Het is toch schitterend als je dochtertje van vier jaar aan het spelen is met een vriendinnetje uit haar klas en ze spontaan beginnen te zingen: “Heer uw licht en uw liefde schijnen”? (ouder)

Vecht
Op een christelijke school als het Christal is het soms natuurlijk net zo goed vechten om het goed te hebben met elkaar als op welke school dan ook. Maar het mooie is dat er hier vanuit de Bijbel geleerd en geleefd wordt om elkaar te vergeven, zoals Jezus ons vergeven heeft, zoals tijdens een maandsluiting het thema was: Liefde = vergeven. 7 x 70 keer… wat, 490 keer? Nee, veel vaker, veel vaker en veel meer… (groepsleerkracht)

Huil
Het komt er qua identiteit past echt op aan als je op school geconfronteerd wordt met verdriet. Een aantal jaar geleden zijn wij onze collega/juf verloren. Wat is het dan geweldig als je als hele school samen mag komen om te bidden, te huilen en te zingen en je dan getroost mag weten door het feit dat we allemaal geloven – de ouders en de kinderen, de meesters en de juffen, de directeur en de conciërge – dat de dood niet het laatste woord heeft, maar ze bij onze Redder in de hemel is! (groepsleerkracht)

Bid
Ik vind het zo super dat er ruimte is voor alle gebedspunten van de kinderen en dat ze ook zelf leren bidden. Soms als mijn dochter thuis bidt, dan ben ik er gewoon even stil van…” (ouder)

lach
Mijn kinderen gaan met plezier naar school. Mijn kinderen zien ook dat de leerkrachten plezier in hun werk hebben! Er is ruimte voor een grapje. Samen lachen, niet óm elkaar, maar mét elkaar. Ik vind het mooi dat plezier één van de kernwaardes is van Het Christal” (ouder)

Werk
We werken vanuit onze identiteit samen hard aan resultaten. Bij de weekopening voordat de toetsweken starten zit de hele school in het speellokaal bij elkaar. Eén van de leerkrachten zegt tegen de kinderen dat wij allemaal ons best mogen doen en onze talenten mogen laten zien die we gekregen hebben, maar dat het uiteindelijk er niet om draait of je nu een A hebt of een E, maar dat je een geliefd kind van God bent!(groepsleerkracht)

Bewonder
De identiteit is niet alleen zichtbaar tijdens de Bijbelvertelling aan het begin van iedere dag, maar de hele dag door. Een les over hoe bijvoorbeeld licht werkt is niet alleen een les natuur, maar ook een les in verwondering. Dus zo heeft God dat allemaal bedacht? Wauw!” (Vincent Verkuil – directeur) Dit lied heeft de bovenbouw van Het Christal gezongen midden in Coronatijd om mensen een hart onder de riem te steken.