Waarom werk je op Het Christal?

Nelleke Rasmussens leerkracht groep 1/2
n.rasmussens@levwn.nl

Ik werk nu voor het 6e schooljaar op Het Christal bij de groep 1/2. Ik doe mijn werk met veel plezier. Ik vind het fijn vind om met jonge kinderen te werken. Hun spontaniteit en leergierigheid is groot en dat inspireert mij weer in mijn werk. We werken in de onderbouw volgens de principes van Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Dat is een heel natuurlijke insteek bij kleuters. Via thema’s die dicht bij hun leefwereld staan en waarin spel centraal staat, leren de kinderen spelenderwijs allerlei vaardigheden.

Het Christal vind ik een prettige school vanwege de kleinschaligheid en open sfeer. Je kent de kinderen, de ouders en je teamleden goed en de lijntjes zijn kort wat de onderlinge betrokkenheid vergroot. Dat we aan de kinderen mogen meegeven dat ze voor alles waardevol zijn als kind van God, geeft Het Christal een extra meerwaarde. Ik ervaar het als een geschenk dat ik de kinderen, hoe jong ook, vanuit mijn positie als leerkracht mag begeleiden op hun levenspad; een pad dat veilig is in Gods hand.

 

Fineke Dijksterhuis leerkracht groep 3/4
f.dijksterhuis@levwn.nl

Ik vind het heel leuk om hier (op Het Christal) kleuterjuf te zijn. Elke morgen krijg ik vrolijke gezichtjes hier de klas in en ik mag ze helpen om groter te worden. Ik werk met een team wat eigenlijk niet zo heel groot is waardoor ik iedereen goed ken, we op elkaar ingewerkt zijn en we echt samen onderwijs maken. Ik ben ook iemand die heel graag wil samenwerken. Ik vind het mooi om juist hier als kleuterjuf te werken, omdat ik elke dag aan de kinderen mag laten merken dat ze echt geliefd zijn, dat ze kinderen van de Heere God zijn. Ik mag laten zien dat Hij groot is, dat Hij voor ze zorgt, dat fouten maken mag en dat we elke dag weer opnieuw beginnen. Het is zo mooi om daar deel van uit te mogen maken.

 

Ellen Eigenraam leerkracht groep 3/4
e.eigenraam@levwn.nl

Als mensen aan me vragen of het een fijne school is om te werken, zeg ik altijd volmondig: ja!
Daar zijn een paar redenen voor.
– Een heel fijn team, open, eerlijk, elkaar steunen/helpen, samen lachen, samen bidden en geloof beleven.
– Het is een positief christelijke school, leuke kinderen, leuke ouders, we doen leuke dingen.
– en werken met kinderen is altijd leuk!

 

Wilma Hollenberg leerkracht groep 5/6
w.hollenberg@levwn.nl

Juf op het Christal, dat is…….. met plezier naar je werk gaan.
Het Christal is een fijne school, waar ik mij thuis voel.
Verbonden met kinderen, met ouders en met collega’s.
Wat is het fijn om ’s morgens de kinderen weer binnen te zien komen, hen te begroeten en even een praatje te maken.
Wat is fijn om samen te zingen voor de God die van ons houdt, samen het geloof te delen.
Wat is het mooi om een bijdrage te mogen leveren aan het leren lezen, rekenen, schrijven,
maar ook aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Als juf mag je ze bij de hand nemen en een stukje meelopen op hun weg.

 

Elseline Moerman leerkracht groep 5/6
e.moerman@levwn.nl

Het Christal is een kleine school waar iedereen elkaar kent. We hebben een gezellig team, we delen veel met elkaar, zijn betrokken op elkaar zowel met het werk als privé. We helpen elkaar waar nodig, overleggen met elkaar over ons werk in de groepen, geven elkaar ideeën hoe het eventueel anders kan, brengen elkaar op ideeën door in gesprek te zijn met elkaar over onze lessen, over onze omgang met de kinderen, over thema’s enzovoorts.

Het juf-zijn vind ik een geweldig vak. Omgaan met de kinderen, ze goed leren kennen door gesprekken met ze te voeren, het samen leren, de kinderen te stimuleren om zichzelf te laten zien/zijn, het vertrouwen te geven dat het goed is wat ze doen, dat ze er mogen zijn zoals ze zijn, het plezier samen in de klas en daarbuiten , het samen dingen ondernemen

Het mooiste van werken op het Christal is de liefde van God doorgeven. Dat zie ik teug n de gesprekken die ik heb met de kinderen naar aanleiding van een Bijbelverhaal of van een mooi (opwekkings)lied. Het jaar thema ‘de vruchten van de Geest’ komt ook terug in de maandsluitingen wat ik mooi vind om met elkaar te doen. De kinderen worden daarbij  ingezet, daarin kunnen weer andere talenten van de kinderen  naar voren komen. De christelijke feestdagen vieren we met elkaar, elke keer weer anders, mooi om zo stil te staan bij Gods liefde voor ons. Als team hebben we ook regelmatig identiteitsgesprekken wat ik waardevol vind.

 

Janet Marskamp leerkracht groep 7/8
j.marskamp@levwn.nl

Waarom ik op het Christal werk? Omdat er vanuit de grondhouding “We zijn geliefd door God en kunnen van daaruit anderen liefhebben” wordt gewerkt; een grondhouding die ook
 mijn leven tekent. Ik ben een kind van God en wil dit graag uitdelen/uitstralen aan anderen die God op mijn weg geplaatst heeft.
Dat is meteen ook een tweede reden: God heeft mij hier op deze plek geplaatst, daar ben ik van overtuigd. En ik wil hier dan ook alles geven wat er nodig is, zowel in het team, als naar de kinderen en naar de ouders.
Ten derde is het ook een plaats waar ik me thuis voel: ondanks dat ik er nog niet zo lang werk, voel ik me door iedereen opgenomen en direct op mijn plek. Ook wordt er goed naar elke individuele leerling gekeken en wat die leerling nodig heeft. Niet alleen door de leerkracht van die leerling, maar ook door de andere leerkrachten en in overleg met de ouders. Zo zijn we echt samen aan het werk om elke leerling te laten groeien in zijn/haar eigen gaven en talenten.

 

Marian Vleesenbeek onderwijsassistent én interne vertrouwenspersoon
m.vleesenbeek@levwn.nl

Het werken op het Christal is voor mij een voorrecht! Het is een kleinere school en dat maakt dat wij erg betrokken zijn bij elkaar. In de rol van onderwijsassistent en vertrouwenspersoon kom ik in alle groepen. Dat maakt mijn werk heel divers en afwisselend! Ik ken alle leerlingen en collega’s. Het is mooi te ervaren hoe wij als christenen alles van God verwachten, elkaar steunen en liefdevol met elkaar om willen gaan. Daarin maken wij ook fouten, maar daar willen wij dan ook graag met elkaar van leren. Wij doen er alles aan om kinderen een veilige plek te geven. Dat vind ik erg belangrijk. Een kleine rol mogen hebben in het leven van een kind op weg naar volwassenheid is een mooie uitdaging!

 

Helma Bouwhuis administratief medewerksters
h.bouwhuis@levwn.nl

Waarom werk ik op Het Christal?Omdat het een school is met een herkenbare identiteit,
een school met normen en waarden, waar de liefde van het team en de ouders voelbaar zijn en
waar ik mij gewaardeerd en geliefd voel.