Buitschoolse opvang en peuterspeelzaal  10forKids

10forKIDS is gestart met een derde vestiging! Per 9 mei heeft 10forKIDS haar derde vestiging in ons schoolgebouw geopend. De veilige, vertrouwde en liefdevolle omgeving voor uw kinderen in Vlaardinger Ambacht. U kunt bij hen terecht voor verkorte peuteropvang en buitenschoolse opvang. Meer weten? Kom eens kijken of neem contact met hen op om de mogelijkheden te bespreken!

Contactgegevens 10forKids:
Pompenburgsingel 30, 3135 PS Vlaardingen
010 – 313 00 40
info@10forKIDS.nl 

Samenwerpartnerskingsverband: Onderwijs dat past!
Het Christal werkt samen met het Samenwerkingsverband Schiedam, Vlaardingen en Maassluis – Onderwijs dat past.

Wij zorgen samen met dit samenwerkingsverband voor een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen, gericht op een ononderbroken leerlijn voor ieder kind. Het uitgangspunt is de ondersteuningsbehoefte van het kind en van de leerkracht en de directe betrokkenheid van de ouders.

Het samenwerkingsverband wordt gedragen door de in de regio vertegenwoordigde schoolbesturen van alle basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Zij vormen de deelnemersraad van de organisatie. Tegelijk staat het samenwerkingsverband los van de individuele school of diens bestuur om zo haar onafhankelijke rol te vervullen.
Strategische doelen van het samenwerkingsverband

  • We zorgen er samen met de professionals in het veld voor dat alle leerlingen die aan onze scholen zijn toevertrouwd de juiste ondersteuning krijgen.
  • We leveren onze maximale bijdrage zodat scholen optimaal in staat zijn aan al deze leerlingen goed onderwijs en goede zorg te bieden.
  • We zorgen ervoor dat alle medewerkers op de scholen de ondersteuning en professionalisering krijgen die ze willen of die nodig is en kunnen hierin een gedeelde financiële bijdrage leveren.
  • We besteden maximale tijd, inzet en middelen aan het vergroten van het vakmanschap van onze eigen medewerkers en de medewerkers op de scholen.
  • We zoeken naar en bemiddelen in een structurele oplossing voor de wachtlijstproblematiek.

Een ondersteuningsteam dat bestaat uit deskundigen adviseert de medewerkers op scholen om de beste ondersteuning te kunnen geven aan kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben. Vanuit onze school/organisatie neemt de ib’er deel aan het ondersteuningsteam. Voor het zorgvuldig omgaan met gegevens van leerlingen en ouders werken wij volgens het
Privacy convenant samenwerking onderwijs – gemeenten – jeugdhulp.

Zie voor meer informatie hun website: www.wsns3801.nl

Gezinsspecialist 
Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met een kind op school of in de thuissituatie. Voorbeelden zijn; de schoolprestaties van het kind dalen onverwachts, het kind kan zich moeilijk concentreren, wordt gepest of is bang voor toetsen. Er kunnen tal van redenen zijn waarom een kind dit gedrag laat zien. Heel vaak gaat dit gedrag gewoon weer over, maar soms zijn er twijfels bij ouders of de school of het gedrag van het kind de ontwikkeling kan belemmeren in de toekomst. De school kan dan de gezinsspecialist inschakelen. De gezinsspecialist is 1 dag per week op school werkzaam. Leerkrachten en ouder(s) kunnen de GS om advies of kortdurende begeleiding vragen. Lees hier meer informatie over de gezinsspecialist.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar u terecht kunt voor vragen over opvoeden, opgroeien, verzorging en gezondheid en voor advies, ondersteuning en hulp op maat. Het CJG is er voor ouders/verzorgers, kinderen en jongeren. Gezinscoaches, pedagogen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en artsen zorgen er samen met de ouders voor dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien.

CJG op de basisschool
In groep 2  wordt ieder kind uitgenodigd voor het preventief gezondheidsonderzoek. Naast controle van de groei, ogen en oren bespreekt de jeugdverpleegkundige of -arts de ontwikkeling en de gezondheid van uw kind.

In het jaar dat kinderen negen worden, ontvangen zij een herhalingsoproep van het CJG voor de vaccinaties DTP en BMR. Bovendien krijgen meisjes in het jaar dat ze 12 jaar zijn een oproep van het CJG om zich te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Deze HPV-vaccinatie wordt drie keer gegeven. De inentingen zijn gratis.

U kunt met uw kind altijd bij de jeugdverpleegkundige of -arts terecht voor vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Ze geven tips en adviezen en doen zo nodig onderzoek of verwijzen door naar een specialist. Gesprekken met de jeugdverpleegkundige of -arts zijn vertrouwelijk.

Afspraak bij het Centrum voor Jeugd en Gezin voor kinderen uit groep 7
Wanneer uw kind in groep 7 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen voor een afspraak. Alle kinderen uit groep 7 worden door de jeugdverpleegkundige op school of op het CJG gemeten en gewogen. Omdat er veel in deze periode gebeurt, hebben ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over de beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang met sociale media etc. De jeugdverpleegkundige kan deze samen met u bespreken. U ontvangt vooraf een uitnodiging om bij de afspraak aanwezig te zijn.

De jeugdverpleegkundige op school
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! Afhankelijk van de vraag kan de jeugdverpleegkundige van het CJG ook uitgenodigd worden om deel te nemen aan het zorgteam van de school.

Contact
Het CJG Vlaardingen is voor iedereen te bereiken op de Burgemeester van Lierplein 5, 3134 ZB te Vlaardingen. De nieuwe entree van het CJG ligt aan de straat (boven de parkeerplaats, bij de grote boom.

Het algemene telefoonnummer is: 010-4608190. Kijk voor meer informatie op www.cjgvlaardingen.nl