Samenwerpartnerskingsverband: Onderwijs dat past!
Het Christal werkt samen met het Samenwerkingsverband Schiedam, Vlaardingen en Maassluis – Onderwijs dat past.

Wij zorgen samen met dit samenwerkingsverband voor een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen, gericht op een ononderbroken leerlijn voor ieder kind. Het uitgangspunt is de ondersteuningsbehoefte van het kind en van de leerkracht en de directe betrokkenheid van de ouders.

Het samenwerkingsverband wordt gedragen door de in de regio vertegenwoordigde schoolbesturen van alle basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Zij vormen de deelnemersraad van de organisatie. Tegelijk staat het samenwerkingsverband los van de individuele school of diens bestuur om zo haar onafhankelijke rol te vervullen.
Strategische doelen van het samenwerkingsverband

  • We zorgen er samen met de professionals in het veld voor dat alle leerlingen die aan onze scholen zijn toevertrouwd de juiste ondersteuning krijgen.
  • We leveren onze maximale bijdrage zodat scholen optimaal in staat zijn aan al deze leerlingen goed onderwijs en goede zorg te bieden.
  • We zorgen ervoor dat alle medewerkers op de scholen de ondersteuning en professionalisering krijgen die ze willen of die nodig is en kunnen hierin een gedeelde financiële bijdrage leveren.
  • We besteden maximale tijd, inzet en middelen aan het vergroten van het vakmanschap van onze eigen medewerkers en de medewerkers op de scholen.
  • We zoeken naar en bemiddelen in een structurele oplossing voor de wachtlijstproblematiek.

Zie voor meer informatie hun website: www.wsns3801.nl

CJG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar u terecht kunt voor vragen over opvoeden, opgroeien, verzorging en gezondheid en voor advies, ondersteuning en hulp op maat. Het CJG is er voor ouders/verzorgers, kinderen en jongeren. Gezinscoaches, pedagogen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en artsen zorgen er samen met de ouders voor dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien.

CJG op de basisschool

In groep 2  wordt ieder kind uitgenodigd voor het preventief gezondheidsonderzoek. Naast controle van de groei, ogen en oren bespreekt de jeugdverpleegkundige of -arts de ontwikkeling en de gezondheid van uw kind.

In het jaar dat kinderen negen worden, ontvangen zij een herhalingsoproep van het CJG voor de vaccinaties DTP en BMR. Bovendien krijgen meisjes in het jaar dat ze 12 jaar zijn een oproep van het CJG om zich te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Deze HPV-vaccinatie wordt drie keer gegeven. De inentingen zijn gratis.

U kunt met uw kind altijd bij de jeugdverpleegkundige of -arts terecht voor vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Ze geven tips en adviezen en doen zo nodig onderzoek of verwijzen door naar een specialist. Gesprekken met de jeugdverpleegkundige of -arts zijn vertrouwelijk.

Afspraak bij het Centrum voor Jeugd en Gezin voor kinderen uit groep 7

Wanneer uw kind in groep 7 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen voor een afspraak.

Alle kinderen uit groep 7 worden door de jeugdverpleegkundige op school of op het CJG gemeten en gewogen. Omdat er veel in deze periode gebeurt, hebben ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over de beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang met sociale media etc. De jeugdverpleegkundige kan deze samen met u bespreken. U ontvangt vooraf een uitnodiging om bij de afspraak aanwezig te zijn.

De jeugdverpleegkundige op school

Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! Afhankelijk van de vraag kan de jeugdverpleegkundige van het CJG ook uitgenodigd worden om deel te nemen aan het zorgteam van de school.

Contact

Het CJG Vlaardingen is voor iedereen te bereiken op de Burgemeester van Lierplein 5, 3134 ZB te Vlaardingen. De nieuwe entree van het CJG ligt aan de straat (boven de parkeerplaats, bij de grote boom.

Het algemene telefoonnummer is: 010-4608190.dKijk voor meer informatie op www.cjgvlaardingen.nl