Wie zijn wij?
Het Christal is een christelijke school met een enthousiast team, ongeveer 90 vrolijke kinderen en zeer betrokken ouders vanuit een rijke diversiteit aan kerkelijke achtergronden. Mooi is dat de ouders bij ons op school zich door de verschillen heen sterk met elkaar verbonden voelen door ons gezamenlijk verlangen om onze kinderen op te laten groeien in het licht van Gods liefde. Eenheid in diversiteit. We hebben hart voor alle kinderen en staan als een hecht team met al onze talenten om de kinderen heen.

We zitten in een mooi oud gebouw dat bijna een halve eeuw oud is, maar tegelijkertijd voldoet aan de eisen van deze tijd. Het gebouw staat in de wijk Vlaardinger-Ambacht en daarin de buurt Babberspolder-West.

Voor wie is het Christal?
Alle kinderen zijn welkom op het Christal. We vragen van ouders een bewuste keuze
voor onze school. In het kennismakingsgesprek met de directeur is er volop ruimte om hierover in gesprek te zijn en vragen te stellen. Uiteindelijk wordt aan alle ouders gevraagd de ouderverklaring te ondertekenen. Hierin verklaren ouders dat zij instemmen met de grondslag van de school en het identiteitsbeleid van LEV-WN.

Wie werken er op het Christal?
Al onze leerkrachten leven en werken vanuit hun persoonlijke relatie met Jezus Christus.
Onze medewerkers worden benoemd op basis van hun binding aan onze identiteit en meelevend lidmaatschap van een christelijke gemeente. Zij zijn beelddragers van onze christelijke identiteit, dragen dit actief uit en maken het concreet in zichtbaar gedrag en handelen. De leerkrachten begeleiden de kinderen naar een levenswijze die gebaseerd is op een relatie met de levende God. Dit doen we vanuit de Bijbel. Wij passen de Bijbel toe in onze dagelijkse omgang met leerlingen, collega’s en ouders en alle mensen om ons heen.

Tussenschoolse opvang (TSO)
Alle kinderen blijven tussen de middag op school. Wij zorgen er als school voor dat dit mogelijk is. We werken met een vaste groep van overblijfkrachten, op vrijwillige basis. Zij staan op het plein bij de kleuters. De pleinwacht voor groep 3 t/m 8 wordt door de eigen groepsleerkracht gedaan. Er wordt door andere teamleden (zoals onderwijsassistentes en schoolleider) met deze kinderen gegeten, zodat de leerkrachten even pauze hebben.

Lees alles over onze school in onze schoolgids 2022-2023!

BSO én verkorte peuteropvang
Vanaf 9 mei 2022 hebben wij een nieuwe partner voor de buitenschoolse opvang én verkorte peuteropvang: 10forKids! Zij hebben verschillende ruimtes in onze school omgetoverd in een heerlijke speelplek voor jong en oud. Hier komen we graag samen voor veel speelplezier! 10forKIDS biedt:

  • Verkorte peuteropvang (geen peuterspeelzaal): maandag en vrijdag van 8.45 – 12.15 uur en
  • Buitenschoolse opvang (VSO en BSO): alle schooldagen vanaf einde schooltijd tot 18:00 uur.

Beide opvangsoorten vallen onder de wet kinderopvang. U kunt als werkende ouder(s) hiervoor kinderopvangtoeslag vragen. 10forKIDS christelijke kinderopvang kenmerkt zicht door open en warm ingerichte ruimtes. De liefde voor het kind voert de boventoon. Dat ziet u en dat voelt u. Onze professionele medewerkers: Marieke, Shanty, Esther en Rucheiny verwelkomen u graag! Kijk voor meer informatie of aanmelding van uw kind(eren) op

www.10forKIDS.nl/christal   

Onderdeel van LEV-WN
Het Christal is onderdeel van de scholenvereniging LEV (Liefde en vertrouwen) Scholengroep West-Nederland. Dit is een organisatie van 25 basisscholen in het westen van Nederland, die wordt vormgegeven vanuit Bijbelse overtuiging. Samen met al deze scholen maken we ons sterk voor onderwijs vanuit een open Bijbel, hebben we hart voor alle kinderen en geloven we in ontwikkeling. Kijk voor meer informatie op de website www.levwn.nl 

Kijk naar dit onderstaande filmpje om een aantal oud-leerlingen aan het woord te horen over wat hen is bijgebleven van de tijd op hun basisschool Het Christal!