Wil een kristal in de natuur kunnen ontstaan dan heeft het iets van ruimte nodig. Een scheur in een rots bijvoorbeeld. Kinderen op Het Christal krijgen ook de ruimte om te groeien.

Wij willen dat kinderen:

  • groeien​ in geloof, kennis en vaardigheden en hun ontvangen talenten verder ontwikkelen.
  • geloven​ ​en ervaren dat zij geliefde kinderen van God zijn en zijn liefde met de wereld kunnen delen.
  • samen​ stralen, ​doordat ze zichzelf en de ander hebben leren kennen, verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor een samenleving waarin ieder mens telt.

Wij werken met deze sleutelprincipes: 

 

Wij hebben deze ambities:

Stralende identiteit

  • Wij zijn een school met een sprankelende en stralende identiteit doordat medewerkers samen met ouders de kinderen het verhaal van Gods liefde vertellen en voorleven en Vlaardingen ontdekt ons als een uitnodigende school waar Gods liefde wordt gedeeld, gevierd en uitgestraald.

Toekomstgericht LEV-onderwijs

  • Wij geven kindgericht onderwijs doordat we gericht werken aan de brede ontwikkeling van kinderen. Hieronder verstaan wij groeien in kennis, vaardigheden (mediawijsheid, doorzettingsvermogen, etc) en houding. De kennis en vaardigheden die hierbij centraal staan passen bij de maatschappelijke vraag en sluiten aan bij de talenten van kinderen.

Samen leren, samen leven

  • Onze school is een oefenplaats, een leer- en leefgemeenschap waarin kinderen onderlinge verschillen leren zien als een kans om elkaar te leren kennen, versterken en waarderen. Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder.
  • Onze school is samenlevingsgericht doordat er structureel wordt samengewerkt met diverse lokale en voor de regio relevante bedrijfstakken. De deuren en ramen staan open naar de wereld om ons heen. We think global and act local.

Bevlogen Christal-medewerkers

  • Op Het Christal werken alle teamleden met plezier aan ontwikkeling van de kinderen, zichzelf en de school. Het team is open, actiegericht en wil het iedere dag een beetje beter doen.