Missie: Wat willen wij betekenen voor onze kinderen, ouders en medewerkers?

Wij willen kinderen vormen tot geliefde kinderen van God die zijn liefde met de wereld kunnen delen. Wij doen dit door de van God gekregen talenten te ontwikkelen, de kinderen sociale verantwoordelijkheid bij te brengen en toe te rusten voor hun culture en maatschappelijke taak.

Geloven

Onze school wil een plek bieden waar ouders, kinderen en medewerkers van de school een gemeenschap vormen, elkaar ontmoeten, helpen en verbonden weten op hun diepste waarden vanuit het christelijk geloof en daarmee uit één en dezelfde basis leven: ‘We zijn geliefd door God en kunnen van daaruit anderen liefhebben.’ Wij zijn een gemeenschap waar we het geloof met elkaar delen.

De meesters en juffen die bij ons werken zijn als een gids, een reisleider tijdens de zoektocht die elk mens ondergaat. Geen reisbureau die vertelt welke prachtige eindbestemmingen er zijn, maar een groep met reisleiders die met de kinderen meegaat, ontmoetingen regelt, de wereld laat zien vanuit zijn/haar persoonlijke waarden.
Geloof moet je vieren! Dat doen we met onze weekopeningen, maandsluitingen en de vieringen rondom de christelijke feestdagen als Kerst, Pasen, Pinksteren en Hemelvaart.

Groeien

Kinderen krijgen de ruimte om te groeien in geloof en in hun door God gekregen talenten. Zo wordt de school een plek waar ontvangen talenten uitgroeien tot een bloeiende samenleving waar ieder mens telt. De kinderen groeien in het omgaan met technologie en veelheid aan informatie die we tegenwoordig beschikbaar hebben. Daarom laten we kinderen onderzoekend leren. Kinderen groeien in verantwoordelijkheid. Kinderen groeien in leren delen van materiaal, van tijd en van aandacht. Kinderen groeien in het geven van respect voor God, voor zichzelf en voor de ander.

Om kinderen optimaal te kunnen laten groeien zijn een aantal dingen nodig.

Liefde: Het besef van de onvoorwaardelijke liefde van God, de liefde van de medemens (hun ouders, klasgenoten, meesters en juffen, enz.).

Ruimte: kinderen moeten de ruimte en verantwoordelijkheid krijgen om te kunnen ontwikkelen.

Boeiend onderwijs: Lessen die gericht zijn op beleving en ervaring met een ruime variatie aan werkvormen en die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Jonge kinderen zullen spelend leren waarna dit geleidelijk overgaat in onderzoekend leren.

Samenwerking: Ouders, kinderen en de school werken nauw samen op gelijkwaardige basis (gouden driehoek). Beslissingen worden gezamenlijk genomen.  Kinderen leren door zelfstandigheid te komen tot samenwerking. Alleen ben je sneller, samen kom je verder.

Stralen:

Het draait er op onze school om dat kinderen stralen, dat ouders stralen, dat leerkrachten stralen en dat we zo, als school gezamenlijk, iets uitstralen naar de samenleving. We think global en act local. We staan middenin de samenleving en gaan een actieve verbinding aan met de buurt waarin onze school is gevestigd en voelen ons verantwoordelijk voor maatschappelijke problemen die zich lokaal manifesteren op o.a. het gebied van welzijn of duurzaamheid.