Het Christal wil dat alle ouders (en kinderen) zich van harte welkom voelen. Onze school biedt namelijk een plek waar ouders, kinderen en medewerkers van de school een gemeenschap vormen, elkaar ontmoeten, helpen en zich verbonden weten op hun diepste waarden vanuit het christelijk geloof.

Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten bevordert de ontwikkeling van kinderen. De ouders van de leerlingen zien wij daarom als belangrijke partners. Dit partnership is een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders, kind en school (de gouden driehoek) waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling).

U kunt van de school verwachten dat wij u als ouder ondersteunen om het leren thuis te versterken en door te laten gaan en we hechten veel waarde aan goed contact met de ouders over o.a. de ontwikkeldoelen, de vorderingen en het welbevinden van het kind.