Het Christal wil dat alle ouders (en kinderen) zich van harte welkom voelen. Onze school biedt namelijk een plek waar ouders, kinderen en medewerkers van de school een gemeenschap vormen, elkaar ontmoeten, helpen en zich verbonden weten op hun diepste waarden vanuit het christelijk geloof.

Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten bevordert de ontwikkeling van kinderen. De ouders van de leerlingen zien wij daarom als belangrijke partners. Dit partnership is een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders, kind en school (de gouden driehoek) waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling).

U kunt van de school verwachten dat wij u als ouder ondersteunen om het leren thuis te versterken en door te laten gaan en we hechten veel waarde aan goed contact met de ouders over o.a. de ontwikkeldoelen, de vorderingen en het welbevinden van het kind.

Communicatie met ouders
Goed contact met ouders vinden wij dus erg belangrijk. Ouders zijn partners in de ontwikkeling van hun kind. Voor alle communicatie met de school gebruiken we hoofdzakelijk de digitale app Parro.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief Christalk!verschijnt 1x in de 2 weken en wordt als PDF-document verspreid via Parro.

Mondelinge informatie
Er worden diverse soorten bijeenkomsten voor ouders en kinderen georganiseerd:

   • Het cursusjaar wordt geopend op de eerste maandagmiddag van het nieuwe schooljaar met een gezamenlijke opening en een nieuwjaarsreceptie.
   • In de eerste maand van het nieuwe cursusjaar vinden startgesprekken plaats waarbij alle ouders met hun kinderen in gesprek gaan met de nieuwe leerkracht(en) over wat belangrijk is voor het vervolg van het schooljaar.
   • Er worden naar gelang de behoefte verschillende ouderavonden georganiseerd.
   • Voor nieuwe ouders is er 2x p/jaar een open dag.

Digitale informatie
Op deze website vindt u veel belangrijke en praktische informatie aangaande onze school. 
We vinden het belangrijk dat de privacy gewaarborgd wordt en daarom zullen er op het openbare gedeelte van de website geen persoonlijke gegevens van leerlingen en leerkrachten gepubliceerd worden.
 Ook maken we gebruik van een eigen Facebook en Instagrampagina voor de verspreiding van het laatste nieuws. Deze pagina is openbaar en daarom wordt er zorgvuldigheid in acht genomen als het gaat om het plaatsen van foto’s en rekening gehouden met de privacyvoorkeuren van de ouders.

Schoolbezoek ouders
Ieder cursusjaar organiseren we voor alle ouders 2 inloopochtenden. (Dit wordt opgenomen in de jaarplanning).

Overige contacten
Het is doorgaans mogelijk een leerkracht na schooltijd te spreken. Dat kan telefonisch, maar op school langskomen mag ook. In principe blijft iedere leerkracht na schooltijd nog geruime tijd aanwezig. Toch is het verstandig om van te voren even een afspraak te maken. Daarnaast is het ook mogelijk elkaar regelmatig schriftelijk te informeren via de mail. Afspraken hierover maakt u bij het startgesprek aan het begin van het cursusjaar.