Passend Onderwijs

Ieder kind het onderwijs en de ondersteuning bieden die het nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen, dat is passend onderwijs. Vanaf 1 augustus 2014 is  passend onderwijs in de wet verankerd. Het Christal werkt om dit voor elkaar te krijgen nauw samen met het Samenwerkingsverband Schiedam, Vlaardingen en Maassluis – Onderwijs dat past.

Wij zorgen samen met dit samenwerkingsverband voor een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen, gericht op een ononderbroken leerlijn voor ieder kind. Het uitgangspunt is de ondersteuningsbehoefte van het kind en van de leerkracht en de directe betrokkenheid van de ouders.

Zie voor meer informatie hun website: www.wsns3801.nl