TSO (Tussenschoolse Opvang) 

Vanaf 1 augustus 2006 is er nieuwe wetgeving van kracht voor de Tussenschoolse Opvang (TSO). Onze school neemt de volledige verantwoording voor het aanbieden van de TSO alsook de invulling ervan. Om hier op een verantwoorde manier gestalte aan te geven werken we met een vaste groep van overblijfkrachten. Zij doen dit op vrijwillige basis. Een lid van het team van onze school is TSO-coördinator.

Deze groep ouders overhandigt een verklaring omtrent gedrag aan de school en minimaal 50% volgt de de TSO-training om aan de wettelijke eisen te voldoen. Voor de gemaakte uren kan door de overblijfkrachten een vrijwilligersvergoeding worden aangevraagd. De pleinwacht voor groep 3 t/m 8 wordt door de eigen groepsleerkracht gedaan. Er wordt door andere teamleden (zoals onderwijsassistentes en schoolleider) met deze kinderen gegeten, zodat de leerkrachten even pauze hebben.

Om de vrijwilligersvergoeding, de training, VOG’s en o.a. het speelgoed te bekostigen is geld nodig. Wij vragen daarom van alle ouders een bijdrage (net als de ouderbijdrage op vrijwillige basis) waarbij ook de school een deel van de kosten voor haar rekening neemt, omdat de school ervan uitgaat dat alle leerlingen op school eten.